skip to Main Content

 

Skaberkraften

Spiritualiteten og kvantefysikken siger: Tanker – følelser – handlinger – resultater

* Resultater afslører vores bevidste og ubevidste intentioner.
* Mange tror, at vi skal lære at manifestere.
* Vi manifesterer dagen lang. Det skal altså ikke læres.
* Vi skal måske ændre, det vi manifesterer, eller måden vi manifesterer på.

Formlen for manifestation: Ønske – opfyldelse – lukke ind

* Vi ønsker, hvad enten vi er bevidste om det eller ej.
* Universet leverer hver eneste gang.
* Vores vibration skal matche vores ønsker.

Øvelse: Hvad siger resultater (dine manifestationer og måden, du manifesterer på) om dine bagvedliggende intentioner og overbevisninger?

Jeg diskuterer aldrig mine resultater. Jeg tager ansvar for dem.

Underbevidstheden

* Endnu et meget hot emne jeg selv har forsket en del i.
* Underbevidstheden er tæt på ligegyldig.
* Hvad kan jeg lide, og hvad kan jeg ikke lide?
* Vi kan tage ansvar for underbevidstheden ved at se på vores resultater.

Min oplevelse med Wyatt og hestene

* Prøv det, du tror virker.
* Gentag ikke ting, som ikke fungerer for dig.
* Bed om hjælp.

Min tilføjelse:

* Behandl dig selv med stor omsorg og kærlighed.
* Tag alle de pauser, du har brug for.
* Sørg for, at det bliver så sjovt, let og nydelsesfuldt som muligt.
* The joy is in the journey. Det handler ikke om at komme først, og vi bliver aldrig færdige.

Tag din skaberkraft alvorligt

Øvelse: Hvor går det ”galt” for dig?

Alt, der sker i dit liv, som du ikke er glad for, er dybest set selvsabotage.

De syv universelle love:
*
De universelle love styrer vores verden helt på samme måde som fx tyngdekraften.
* Det er smart at kende dem, fordi det vil give jer følelsen af at kunne forme jeres virkelighed i langt højere grad.

Loven om det mentale:
Vores fysiske virkelighed skabes af vores tanker på det usynlige, mentale plan. Tanker er altså på ingen måde toldfri.
Vi kan blive meget klogere på, hvad vi tænker ved at se på vores fysiske virkelighed.

Loven om korrespondance:
Alt stammer fra samme sted. Det fysiske, mentale og spirituelle. Vi skal altså kun ændre et sted, så følger resten med.

Loven om vibration:
Alt i universet er energi, som vibrerer i forskellige niveauer. Tanker og følelser har også en vibration, og lige tiltrækker lige. Vi kan lære at hæve vores vibration og dermed kontrollere og ændre, hvad vi tiltrækker.

Loven om polaritet:
Alt har en modpol, men i virkeligheden er det to sider af samme sag:
Kulde – varme = temperatur.
Had – kærlighed = følelse.
Fattig – rig = økonomi.
Løsning – problem.
Vores fokus former ”virkeligheden”.

Loven om rytme:
Alt svinger som et pendul: Ebbe – flod, finanskrisen osv. Vi kan hæve os over denne lov ved at gøre noget andet.

Loven om årsag og effekt:
Din økonomi, dit helbred, dine relationer osv. skyldes alle en årsag, som skal findes i dine tanker.

Loven om køn:
Alt har en maskulin og en feminin side. Vi er kun i balance, når vi har kontakt til begge sider i os. Yin og yang.

Loven om tiltrækning

* Styrer alle de andre love. Vi tiltrækker et match til vores vibration.
* Offerrollen er uhensigtsmæssig, fordi den strider imod vores natur.

Tag din skaberkraft alvorligt

* Først når vi tager ansvar, bliver vi i stand til at ændre vores liv.
* 100 procent ansvar. Hverken mere eller mindre.
* Vi skal derfor lære at mestre vores vibration – ikke loven om tiltrækning. Den virker hele tiden som tyngdekraften. Og vi skal altså arbejde på os selv – ikke vores omverden.

Vi er skabende væsner

* Vi blev undfanget i en skabelsesproces.
* Vores essens er at skabe.
* Livet er en lang skabelsesproces.

Øvelse: Tager jeg min skaberkraft alvorligt?

Øvre begrænsninger

* Når vi ikke tager vores skaberkraft alvorligt, vokser de øvre begrænsninger.
* Så kan vi bruge vores energi på at tage hånd om dem.
* Og vi tror, vi kan blive, hvor vi er.
* Alt forandrer sig, så vi dør faktisk langsomt, når vi nægter væksten.

Øvelse: Hvilke øvre begrænsninger oplever jeg lige nu?

Følelser

* Vores følelser en vores indre vejviser.
* Når vi fokuserer på følelserne, ændrer tankerne sig.
* Vi har lært at ignorere følelserne.
* Det kræver øvelse at mærke og mod at udtrykke.
* Føles det tungt eller let? Hell year!

Øvelse: Hvordan håndterer jeg mine følelser? Hvad er resultatet?

Kontraster

* Livet er en buffet.
* Lad være med at dyrke kontrasterne.
* Brug dem til at skabe klarhed.

Øvelse: Hvordan håndterer jeg mine kontraster?

Vibration

* Gå generel.
* Fokuser på ting, som løfter dig.

Tag din skaberkraft alvorligt

* Afvikl ting, som dræner dig.
* Når vi mestrer en vibration, så skal manifestationen lande.
* Vi er opdragede til kun at anerkende ”fakta”. Ikke vibration.

Øvelse: Hvad løfter mig? Hvad dræner mig?

Reminder:

* Vi skal ikke regne det hele ud på forhånd.
* Følg det næste logiske skridt.
* Alle vores ønsker handler om, at vi tror, livet vil føles bedre.
* Vi forsøger hele tiden at kontrollere vores omgivelser, så vi kan føle os bedre tilpas.
* Lad ikke dine følelser dikteres af din fysiske virkelighed.
* Når der er lang vej, så må du tænke på det bedste, du kan nærme dig.
* Livet skal være sjovt, nemt og nydelsesfuldt.
* Bevidst skabelse er meget opløftende og magnetisk.

© Copyright Christine Eilvig

Back To Top