Skip to content
 

 

Alle sessioner, workshops og onlineprodukter i denne shop udgår fra Christine Eilvig, Bespoke Dreamy Overture Creators I/S, CVR nr. 38874284, c/o Christine Eilvig, Mindevej 34, 3060 Espergærde. Vi kan kontaktes på: christine@christineeilvig.dk.

Alt i shoppen kan købes med både VISA, MasterCard og Dankort.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.

For alle køb i shoppen forventes du selv at kontakte os, hvis du skifter kort.

Betalingsbetingelser vedrørende workshops og sessioner

Workshops og sessioner afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Vi forbeholder os retten til at skifte lokation, hvis der bliver brug for det. Hvis workshops eller sessioner skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag, så bliver dagen erstattet af en ny dato.

Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før start, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af prisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under 14 dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit køb til nogle af vores andre ydelser. Når der er 14 dage eller under til start, kan du ikke længere få pengene retur.

Køb af one to one-mentoring er bindende. Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon/internetforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt.

Betalingsbetingelser vedrørende onlineprodukter og onlineforløb

Onlineprodukter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af onlineprodukter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der gives ikke penge retur for onlineprodukter. De samme regler er gældende for onlineforløb.

Rettigheder

Christine Eilvig har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til workshops, forløb, mentoring, abonnementer og uddannelser. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Christine Eilvigs virksomhed. Christine Eilvigs navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Christine Eilvigs navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Christine Eilvig berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Christine Eilvig er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Christine Eilvig måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser eller ydelser, er begrænset til direkte skade og tab. Christine Eilvig skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Christine Eilvig har handlet simpelt uagtsomt. Christine Eilvigs erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Christine Eilvig kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Christine Eilvig og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

 

© 2024 Christine Eilvig. Alle rettigheder forbeholdes. Christine Eilvig, CVR. nr. 38874284, Mindevej 34, 3060 Espergærde .

Kurv