skip to Main Content

 

Alle workshops, onlineprodukter og onlineforløb i denne shop udgår fra Christine Eilvig, Bespoke Dreamy Overture Creators I/S, CVR nr. 38874284, c/o Christine Eilvig, Baunevænget 18, 3480 Fredensborg. Vi kan kontaktes på: info@christineeilvig.dk.

Alt i shoppen kan købes med både VISA, MasterCard og Dankort.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.

For alle køb i shoppen forventes du selv at kontakte os, hvis du skifter kort.

Betalingsbetingelser vedrørende workshops og sessioner

Workshops og sessioner afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Vi forbeholder os retten til at skifte lokation, hvis der bliver brug for det. Hvis workshops eller sessioner skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag, så bliver dagen erstattet af en ny dato.

Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før start, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af prisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under 14 dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit køb til nogle af vores andre ydelser. Når der er 14 dage eller under til start, kan du ikke længere få pengene retur. De samme regler er gældende for mentorforløbet.

Køb af one to one-mentoring er bindende. Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon/internetforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt.

Betalingsbetingelser vedrørende onlineprodukter og onlineforløb

Onlineprodukter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af onlineprodukter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der gives ikke penge retur for onlineprodukter. De samme regler er gældende for onlineforløb.

Betalingsbetingelser for abonnement af Christines Salon

Efter tilmelding til Christines Salon bliver der trukket DKK 245,- inklusive moms per måned på dit kort. Beløbet trækkes automatisk med 30 dages mellemrum, indtil du ønsker at melde dig ud af Salonen.

Umiddelbart efter tilmelding får du adgang til Salonen. Dette sker via en mail med link og login.

Som deltager i Salonen får du adgang til månedens tema. Hvis du har feedback til Christine, kan du sende den til info@christineeilvig.dk.

Som deltager skal du levere en funktionel mailadresse, hvorpå du kan modtage de ydelser, du har købt adgang til via dit medlemsskab. Hvis du ønsker at ændre din mailadresse, kan det gøres ved at skrive til: info@christineeilvig.dk.

Christine Eilvig kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på: info@christineeilvig.dk.

Du modtager også kvittering for dit køb på din mailadresse, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

Christine Eilvig forbeholder sig ret til at pristalsregulere beløbet en gang om året, hvis det skønnes rimeligt. Pristalsreguleringen adviseres med tre måneders varsel, således at eventuelle utilfredse abonnenter har god tid til at melde sig ud.

Christine Eilvig forbeholder sig ret til at udmelde medlemmer, der af en eller anden grund ikke betaler deres abonnement til tiden med øjeblikkelig varsel fra den måned, der ikke er dækning for. Husk selv at meddele os, hvis du skifter kort på info@christineeilvig.dk.

På denne hjemmeside kan der benyttes Dankort, Visakort og MasterCard som betalingsmiddel. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

Christine Eilvig gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i web-forretningens systemer, når dit køb er afsluttet.

Udmeldelse: Hvis du ønsker at melde dig ud af Christines Salon, skal du gøre opmærksom på dette ved at skrive til info@christineeilvig.dk inden den første i hver måned.

Du modtager en bekræftelse på at du er meldt ud. Din profil bliver slettet med det samme, og der trækkes ikke flere penge på dit kort.

Rettigheder

Christine Eilvig har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til workshops, forløb, mentoring, abonnementer og uddannelser. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Christine Eilvigs virksomhed. Christine Eilvigs navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Christine Eilvigs navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Christine Eilvig berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Christine Eilvig er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Christine Eilvig måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Christine Eilvig skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Christine Eilvig har handlet simpelt uagtsomt. Christine Eilvigs erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog:

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Christine Eilvig kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Christine Eilvig og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

 

© 2017 Christine Eilvig. Alle rettigheder forbeholdes. Christine Eilvig, CVR. nr. 38874284, Baunevænget 18, 3480 Fredensborg.

Back To Top