skip to Main Content

(Penge)mangel handler altid om tilbageholdt power

Den mængde skaberkraft, vi har adgang til, hænger direkte sammen med det niveau af ansvar, vi formår at forvalte. Manglende integritet er med andre ord en dyr affære – også selvom der er tale om blinde vinkler.

Essensen er, at mangel altid kan tilbageføres til manglende ansvar og tilbageholdt power.

Det kan du se mere om i denne måneds video:

Back To Top