skip to Main Content

Den spirituelle søgen

Første del af selvudviklingsrejsen handler om at adskille sig fra egoet. At blive bevidst om at vi ikke er vores tanker. At tanker kan ændres, og at sandheden er en, vi selv skaber.

Næste etape handler om den spirituelle overbygning. Her begynder vi at forstå de universelle love, tingenes sammenhæng og effekten af fx karma. Vi bliver spirituelt søgende.

Og her ender mange desværre med at hænge fast. Derfor går langt de fleste mennesker glip af den helt sublime fase, som handler om at tage de spirituelle principper og føre dem ud på det fysiske plan. Her bliver vores spirituelle bevidsthed materialiseret til en konkret, fysisk væren.

Det kan du se mere om i ugens video:

Back To Top