skip to Main Content

Udviklingen i selvudvikling

Når vi begynder at arbejde med os selv, så bliver vi i første omgang bevidste om, at det ikke er andre mennesker eller begivenheder, som er skyld i vores udfordringer. Adskillige mennesker når aldrig til den indsigt og bruger store dele af deres liv på bebrejdelser.

Fra den høje bevidsthed sker der på et tidspunkt et skifte, hvor man drejer sit fokus indad. Fordi man ikke konstant ender i ydre dramaer, så bliver der plads til at se på de indre blokeringer og herfra får vækst og glæde virkelig plads til at udfolde sig.

Det kan du se mere om i denne uges video:

Back To Top