skip to Main Content

Når succes bliver let

Succes bliver knoklende at opnå, hvis vi tænker, at vejen til vores succes går gennem noget, vi dybest set ikke elsker eller er kompetente til. Omvendt vil succesen føles ret let, hvis vi baserer den på alt det, vi opfatter som nærende og ikke kan lade være med.

Kulturelt og socialt bliver de fleste af os skolet til at dyrke vores inkompetencer med det resultat, at vi hurtigt mister os selv og ender i en følelse af fiasko.

Det kan du se mere om i ugens video:

Back To Top